Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Costa Sint Andries streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met het Vlaamse bestuursdecreet .

Iedereen moet de informatie op Costa Sint Andries eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA of kortweg WCAG 2.1 niveau AA.

Deze toepassing voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen. Onderaan sommen we de resterende werkpunten op inclusief een plan van aanpak, planning en alternatieven indien beschikbaar.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 14 september 2020

De toegankelijkheid van Costa Sint Andries werd laatst gecontroleerd via een QuickScan, uitgevoerd door de beheerder van de website.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 14 september 2020.

Feedback en contactgegevens

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333.

We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Ombudsvrouw

Bent u niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt uw melding als u uitgepraat bent met de stad, dus als u eerst uw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt uw melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt u op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

Openstaande werkpunten

Om helemaal te voldoen aan de WCAG, moeten we nog enkele inspanningen leveren. Die sommen we hieronder op.

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

Werkpunt 1

Sommige afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst of hebben een incorrecte alternatieve tekst

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

Werkpunt 1

De koppen en tussentitels zijn niet overal op de juiste manier gemarkeerd

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

Werkpunt 1

Sommige onderdelen op onze website zijn niet goed bruikbaar voor mensen die kleurenblind zijn. Het gaat om kleurcontrast.

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

Werkpunt 2

Sommige pagina’s op onze website werken niet goed voor mensen die moeten inzoomen om de tekst te kunnen lezen.

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

 

Werkpunt 1

Sommige onderdelen op onze website zijn niet bruikbaar voor mensen die enkel een toetsenbord kunnen gebruiken

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

Automatisch vastgestelde werkpunten

 • Tekst- en achtergrondkleur moeten voldoende contrastreren

  (vastgesteld op 68 pagina's)
 • id moet uniek zijn

  (vastgesteld op 68 pagina's)
 • id's moeten uniek zijn

  (vastgesteld op 68 pagina's)
 • Kopniveaus mogen slechts met één niveau tegelijk stijgen

  (vastgesteld op 68 pagina's)
 • Het <html> element moet een lang attribuut hebben

  (vastgesteld op 68 pagina's)
 • <input> formulieronderdelen moeten een label hebben

  (vastgesteld op 68 pagina's)
 • Pagina moet één hoofdoriëntatiepunt (landmark) hebben

  (vastgesteld op 68 pagina's)
 • Ieder herkenningsgebied (landmark) moet een unieke Toegankelijke Naam hebben (die bestaat uit een role, labelof title)

  (vastgesteld op 68 pagina's)
 • Links moeten waarneembaar tekst hebben

  (vastgesteld op 20 pagina's)
 • De mogelijkheid om te zoomen en te schalen mag niet uitgeschakeld worden

  (vastgesteld op 68 pagina's)
 • Alle content op de pagina moet ingesloten zijn door landmarks

  (vastgesteld op 68 pagina's)
 • Koppen mogen niet leeg zijn

  (vastgesteld op 37 pagina's)
 • Afbeeldingen moeten een tekstalternatief hebben

  (vastgesteld op 47 pagina's)
 • Frames moeten een title attribuut hebben

  (vastgesteld op 14 pagina's)
 • id's in ARIA-attributen en in formulierlabels moeten uniek zijn

  (vastgesteld op 1 pagina's)

Gevolg

Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor sommige bezoekers
 

Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt volledig vernieuwd in het voorjaar van 2021. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing.

Toegankelijkheid PDF-documenten

Er staan PDF’s op onze website die niet volledig toegankelijk zijn. Ondervind je een probleem bij het lezen of invullen van een document, neem dan contact op met ons op [costa@antwerpen.be]. Wij engageren ons dan om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.