Reserveren voor scholen

Stap 1: Inschrijven

Reserveer steeds bij het cultuurcentrum waar de voorstelling plaatsvindt. Voor coStA is dat bij An Maes (03 260 80 56 of an.maes@antwerpen.be). Wie eerst komt, eerst maalt. Reserveer dus op tijd.

Stap 2: Betalen

Na de voorstelling krijg je een factuur op basis van het aantal leerlingen dat de voorstelling heeft bijgewoond. Als je niet komt opdagen zonder te verwittigen, wordt de factuur gebaseerd op het aantal leerlingen dat was opgegeven bij de reservatie.

Stap 3: Annuleren

Door de school
Als je een bevestigde inschrijving annuleert betaalt de school 25% van het voorziene inschrijvingsgeld. Let wel op, als je minder dan een maand voor de voorstelling annuleert rekenen wij het volledige bedrag aan. Enkel in geval van overmacht kunnen wij discussiëren over de betaling.

Door het cultuurcentrum
In het zeldzame geval dat er te weinig inschrijvingen zijn, kan het cultuurcentrum beslissen een bepaalde voorstelling te annuleren. Ook in andere gevallen (ziekte of ongeval bij het gezelschap, technische problemen, staking, brand...) is het cultuurcentrum soms genoodzaakt een voorstelling te annuleren. De school wordt altijd zo snel mogelijk verwittigd. Het spreekt vanzelf dat je de voorstelling dan niet betaalt, maar schadevergoedingen en het terugeisen van gemaakte onkosten voor het vervoer zijn uit den boze.

Stap 4: De puntjes op de i

Locatie
Meestal vindt de voorstelling plaats in het cultuurcentrum waar je reserveerde. Sommige cultuurcentra organiseren voorstellingen op verschillende locaties. Controleer dus voor het vertrek waar je precies naartoe moet.

Timing
Meestal is jouw groep niet de enige die de voorstelling bijwoont. Laat de andere groepen en de acteurs niet wachten! Kom goed op tijd, liefst een 15-tal minuten voor de voorstelling begint.

Organisatie
Medewerkers van het cultuurcentrum zullen iedereen naar hun plaatsen begeleiden. Tijdens de voorstelling zitten de begeleidende leerkrachten tussen de leerlingen om een oogje in het zeil te houden. Drank, eetwaren en gsm’s zijn niet toegelaten in de zaal.

Stap 5: Kom, kijk, ervaar, geniet!